نماینده Sophos | فروش سوفوس | فایروال سوفوس | نمایندگی سوفوس | محصولات Sophos

Sophos | سوفوس

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فایروال سوفوس ( Sophos XG) بهترین شفافیت، حفاظت و واکنش فایروال سوفوس XG بهترین شفافیت، حفاظت و پاسخ را فراهم می­کند. این فایروال، روش جدیدی را برای مدیریت، پاسخ به تهدیدات و نظارت بر آنچه در شبکه رخ می­دهد، فراهم …

مرکز خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی

کافیست تماس بگیرید         22020700 (داخلی 4)