Dell Emc 380

Dell EMC Unity XT480 |ذخیره ساز Dell Emc 480

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ذخیره ساز Dell EMC Unity XT480 Dell EMC Unity XT480 جدید ، مسیر تحول فناوری اطلاعات را ساده کرد و باعث آزاد شدن پتانسیل کاملی ازسرمایه اطلاعات شما شد. آرایه های ذخیره سازی که دارای 2 برابر IOPS بیشتر ، …

مرکز خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی

کافیست تماس بگیرید         22020700 (داخلی 4)