EMC Data Domain Storage

EMC Data Domain | دیتا دامین EMC

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

سیستم‌های ذخیره‌سازی حذف داده‌های تکراری  EMC Data Domain سیستم‌های ذخیره‌سازی حذف داده‌های تکراری EMC Data Domain انقلابی در پشتیبان‌گیری، آرشیو و بازیابی اضطراری ایجاد کرده‌اند؛ این سیستم‌ها سرعت بسیار زیاد و قابلیت داخلی حذف داده‌های تکراری دارند. این نوآوری به همراه …

مرکز خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی

کافیست تماس بگیرید         22020700 (داخلی 4)