فورتی منیجر

FortiManager | فورتی منیجر

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی منیجر – FortiManager مدیریت متمرکز امنیت امروزه به علت الزامات متغیر کسب و کارها و جلوگیری از تهدیدات، آرایش‌های امنیتی دائما در حال رشد و تکامل هستند. متاسفانه این تغییرات بار اضافی بر مسئولیت پیچیده‌ی مدیریت ابزارهای امنیتی تحمیل …

مرکز خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی

کافیست تماس بگیرید         22020700 (داخلی 4)